• kvw 2015 slider small 1
  • kvw 2015 slider small 2
  • kvw 2015 slider small 3
  • kvw 2015 slider small 4
  • kvw 2015 slider small 5
  • kvw 2015 slider small 8
  • kvw 2015 slider small 7
  • kvw 2015 slider small 6

Huisregels kinderen en ouders

KVW de Blaak heeft huisregels. Dit zijn afspraken die voor iedereen gelden binnen KVW de Blaak. Ook voor u als ouder/verzorger, voor de kinderen en voor onze vrijwilliger. Deze afspraken zijn er om alles in goede banen te leiden en zorg te dragen voor de veiligheid van iedereen.

Huisregels

Toegang tot de gebouwen/tent

Het kantoor, de materiaalopslag, de kantoren en de ruimtes achter het decor zijn enkel toegankelijk met toestemming van het bestuur of het leiding-ondersteunend personeel.

Medicatie

Indien uw zoon/dochter medicatie gebruikt, geef dit dan duidelijk aan bij de leiding van de groep en geeft enkel de medicatie mee voor die dag. Medicatie zoals pijnstillers worden enkel verstrekt met toestemming van u als ouder/verzorger/vertegenwoordiger.

Roken

Roken bij de kinderen is niet toegestaan. Roken in de tent is eveneens niet toegestaan.

Ophalen/brengen

Parkeren op het KVW terrein is niet mogelijk. Gebruik de omliggende straten en parkeerplaatsen wanneer u uw zoon/dochter wegbrengt en/of ophaalt. Bij het ophalen van uw zoon/dochter wordt uw kind enkel meegegeven aan de ouders of andere vooraf met u afgesproken persoon. Wordt uw kind opgehaald door iemand anders dan waar de leiding kennis van heeft genomen, wordt uw kind niet meegegeven.

Kleding

Kinderen dienen gedurende het dagprogramma hun KVW-shirt zichtbaar te dragen.

Terreinen/locaties

Op het KVW-terrein dienen aanwijzingen van de vrijwilligers opgevolgd te worden.

Beeld- en geluidsopnames

Met inachtneming van de gedragscode mogen foto’s en filmopnames gemaakt worden binnen KVW de Blaak, waarbij uitgegaan mag worden van het feit dat mensen die bezwaar hebben tegen beeld en geluidsopnames, van hun kind of hunzelf als leiding of ouder/opvoeder/vertegenwoordiger, dit kenbaar maken.

Omgang

Gedrag dat ingezet wordt om een ander bewust te kwetsen (schelden, pesten, dreigen), te beschadigen (fysieke agressie) of vernieling/vandalisme is niet toegestaan binnen KVW de Blaak. Indien uw zoon/dochter of uzelf klachten heeft kunt u terecht bij de hoofdleider van de groep waarin uw zoon/dochter ingedeeld is of bij een van onze vertrouwenspersonen: Amber van Poppel en Danny van Zantvoort.

Deze site wordt onderhouden door AVK | Innovatie > Training > Advies